Gala řada
Gala řada

20/2/22

Vilém Veverka | hoboj
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

10/4/22

Jiří Bárta | violoncello
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

19/6/22

Pavel Šporcl | housle
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

17/10/21

Jiří Vodička | housle
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 20:00

15/3/22

Lukáš Vondráček | klavír
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Dvořákova síň Rudolfina | 19:30

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno