Official desk

Adress/billing facturation

Pražský komorní orchestr, o.p.s
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl O, vložka 1408
IČ: 02515806 / DIČ: CZ02515806

Číslo účtu: 2109825566/2700
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1

Embassy ČSR, Roma 1957