Abonentní řada C
Abonentní řada C

8/2/22

Josef Suk Piano Quartet

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

19/4/22

Alžběta Vlčková | violoncello
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy| 19:30

19/6/22

Pavel Šporcl | housle
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno