Abonentní řada B
Abonentní řada B

26/10/21

Kinsky Trio Prague

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

24/1/22

Klára Gibišová | klavír
Patrik Sedlář | koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

20/2/22

Vilém Veverka | hoboj
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno