Abonentní řada A+C
Abonentní řada A+C

9/11/21

Ladislav Horák | akordeon
Petr Tomeček
| panova flétna

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

10/4/22

Jiří Bárta | violoncello
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

3/5/22

Wihanovo kvarteto
Vilém Veverka | hoboj

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

8/2/22

Josef Suk Piano Quartet

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

19/4/22

Alžběta Vlčková | violoncello
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy| 19:30

19/6/22

Pavel Šporcl | housle
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno