Abonentní řada A+B
Abonentní řada A+B

9/11/21

Ladislav Horák | akordeon
Petr Tomeček
| panova flétna

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

10/4/22

Jiří Bárta | violoncello
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

3/5/22

Wihanovo kvarteto
Vilém Veverka | hoboj

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

26/10/21

Kinsky Trio Prague

Koncertní sál Pražské konzervatoře | 19:30

24/1/22

Klára Gibišová | klavír
Patrik Sedlář | koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

20/2/22

Vilém Veverka | hoboj
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Velký sál paláce Žofín | 11:00

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno