66. sezóna 2017/2018

Abonentní řada A

17/10/17

Jan Mráček | housle
Vojtěch Spurný
| dirigent

Dvořákova síň Rudolfina | 19:30

24/1/18

Kristina Fialová | housle
Leoš Čepický | koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

10/4/18

Slovenské tance pro Triango a orchestr

 Peter Breiner | dirigent a klavír

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

Abonentní řada B

1/11/17

Alžběta Vlčková | violoncello
Marie Mátlová | koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy| 19:30

12/3/18

Ivo Kahánek | klavír
Chuhei Iwasaki | dirigent

Dvořákova síň Rudolfina | 19:30

25/4/18

Pražákovo kvarteto
Veronika Böhmová | klavír

Koncertní síň Šimona a Judy| 19:30

Abonentní řada C

13/12/17

Pražské dechové trio
a přátelé

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

28/2/17

Jan Simon | klavír
Leoš Čepický
| koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

26/6/18

Pavel Šporcl | housle
Vojtěch Spurný | dirigent

Dvořákova síň Rudolfina| 19:30

Mimořádné koncerty

18/3/18

Wen Xiao Zheng | viola
Louis Vandory | housle
Leoš Čepický| koncertní mistr

Residenz München Německo | 19:00

5/6/18

Koncert u příležitosti významného životního jubilea Lubomíra Brabce

Dvořákova síň Rudolfina | 19:30

26/8/18

Koncert ke 100. výročí založení Československé republiky

Valdštejnská zahrada | 17:00

Koncert pro spolek Prader-willi

15/11/18

Lubomír Brabec | kytara
Leoš Čepický | koncertní mistr

Koncertní síň Šimona a Judy | 19:30

Mozartova Praha 1955 – kolorizováno