I 1/11/2017
19:30
Obrázek
koncertní síň Šimona a Judy

První KONCERT ABONENTNÍ ŘADY B
Sezóny 2017/2018


Program:

  • Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur

    Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello

    Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur


  • Alžběta Vlčková, violoncello
    Marie Mátlová, koncertní mistr

  •  

Alžběta Vlčková

Alžběta Vlčková  absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje jako solistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla skupinu violoncell v Talichově komorní filharmonii, nyní je členkou Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze.